Митница
Контейнерна спедиция;
Представяне на клиенти пред митническите власти;
Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи;
Транзитиране на стоки във вътрешна и международна релация;
Реекспортиране и изнасяне на стоки в международна релация;
Гарантиране на митни сборове;
Съхранение и складиране на стоки под режим митническо складиране в митнически склад тип А;
Съхранение и складиране на стоки във временен склад;
Съхранение и складиране на стоки в данъчен склад;
Предаване на данни към митническите учреждения по електронен път - фирмата разполага с изградена връзка от тип "система в система" за обмяна на стандартни EDI съобщения;
 
Логистика
В рамките на склада могат да бъдат извършвани всякакъв вид операции с Вашите стоки, вкючващи товаро-разтоварни операции, складиране, препакетиране, палетизиране, фолиране, опаковане, етикетиране, бандеролиране, както и всички допълнителни услуги по Ваше изискване. Стоките в склада са денонощно охранявани.
 
Организиране на транспорт по вътрешна и международна релация (сухопътен и морски).
Фирмата разполага със специален софтуер, който позволява водене на складова отчетност в реално време и следене на данните от приемането до експедирането на Вашите стоки с възможности за детайлни справки, касаещи:
обща складова наличност;
история на доставките и експедициите от склада за всеки артикул;
митническия статут на вашите стоки по артикули;
архив на всички документи за доставки и експедиране на стоки;
 
 
© 2008 Planet Shipping Agent Ltd. All rights reserved!
designed by computer teamуеб дизайн и разработка