В началото на своята дейност фирмата чартира и агентира кораби с тонаж до 1500 бруто регистър тона, предимно с генерални товари. В началото на 1996 г., след сключване на договор с представителите на "Филип Морис" за България, "Планет Шипинг" ЕООД основно прехвърля дейността си към акцизните стоки, като осигурява митническото представителство и спедицията им, през страната до вътрешния пазар, безмитните магазини и съседните на България страни. През 1997 г, сключва договори и с представителството на Jim Beam Brands Co. и лицензира първите в страната складове за акцизни стоки, като в тях се съхраняват и обработват, както стоки на Филип Морис, така и стоки на RENAULT-BISQUIT и продукти на Jim B. Beam Brands Co.
                
Основните фирми обслужвани през този период и наши контрагенти са "Philip Morris USA" PLC и техните контрагенти "Intco Trade" LTD, Backlight" LTD, "Intco Brands" LTD; "British American Tobacco" PLC, чрез представителите им в България; "Allied Domecq" PLC, чрез " Bilyana" LTD; "James B. Beam Distilling" Co чрез "Intco Brands" LTD, JTI Group и други големи компании.
 
През 1999 година "Планет Шипинг" ЕООД получава лиценз за митнически агент No: 30-1/26041999 от Министерство на Финансите и Агенция Митници, с право да осъществява дейност в 19 митнически учреждения в България. През тези години основната част от служителите на фирмата тясно се специализират в законодателството, касаещо акцизни стоки, като адекватен отговор на бързите промени в законодателството, бързото и навременно намиране на решения по поставените пред нас казуси.
                
През 2002 година поради навлизането на Maxxium World Wide в България и постигнати договорености, част от служителите на фирмата са назначени в логистиката на " Максиъм България" ЕООД, а управителя на фирмата е назначен като Логистик Мениджър в същата компания. "Планет Шипинг" ЕООД продължава да обслужва и контрагентите си, като привлича и нови компании, като "Duty Free" LTD, "Agrosoft-1991" LTD, "Ralfex" LTD и други.
 
През Април 2004 година фирмата преминава през няколко последователни етапа на реорганизация, с оглед промяната на законодателството и след пререгистрирането й като "Planet Shipping Agent" LTD се предоговаря с представителствата на обслужваните фирми като добавя към клиентите си и нови като: Karellia Tobacco Co, Diageo Ltd, Seita Groupe Altadis ULE, China National Tabacco Co, и поема изцяло обслужването на всички тях, от организацията на доставките, през избора на превозвач, осигуряване на контейнера на мястото на товарене, организация на транспорта във вътрешността на страната, митническите формалности и превоз до товарното пристанище, до пристигането на контейнерите в получаващото пристанище, митническо агентиране и спедиция до крайния получател.
 
От Октомври 2007 всички служители в логистиката на "Максиъм България" ЕООД, включително и нейния Логистик Мениджър са преназначени отново като служители на "Планет Шипинг Ейджънт" ЕООД и двете фирми подписват договор за обслужване като външна логистична фирма. Всички продукти и налични стоки на "Максиъм България" ЕООД са под нашата отговорност, като обслужването е подчинено на норми и изисквания от страна на Maxxium Wolrd Wide залегнали в договора. "Максиъм България" ЕООД е изключителен и официален дистрибутор на следните марки алкохолни продукти: Абсолют, Джим Бийм, Реми, Коантро, Текила Сауза, Тюламор Дю, Феймъз Грауз, Кампари и други за територията на България.
 
"Планет Шипинг Ейджънт" ЕООД разполага със служители, които са от най-добре запознатите в България с Европейското законодателство в областта на митниците, спедицията и морското право. Началото на своята дейност фирмата започва в град Бургас, отчитайки предимствата на това черноморско пристанище, най-голямото и най-модерното в България, и едно от най-големите на Балканите. Пристанище Бургас разполага с най-модерната техника в България за обработка на генерални и насипни товари, както и за контейнери. Ето защо избрахме Бургас за нашата дейност, отчитайки всички предпоставки за бъдещото му развитие.
 
"Планет Шипинг Ейджънт" ЕООД предлага индивидуални решения на своите клиенти, в зависимост от тяхната необходимост за предоставяне на компетентни и бързи решения и за услуги с високо качество на всеки етап от транспортирането и обработката на товарите. Съществуващите пристанищни мощности и използването им от нашата фирма дават възможност да се обработват практически всички видове насипни и генерални товари, контейнери и трейлери и някои течни химически товари на специализираното корабно място Nо 20А. Товаро-разтоварните услуги включват разтоварване и товарене на плавателни и сухопътни транспортни средства. Допълнителни и съпътстващи обработката услуги са укрепване и разкрепване, сортировка, палетизация и депалетизация, контейнеризация и деконтейнеризация и др.
 
"Планет Шипинг Ейджънт" ЕООД разполага и обслужва складове с обща площ 3230 кв м. на територията на Пристанище Бургас, лицензирани като временни, митнически и данъчни, с банкова гаранция за тяхното обслужване, с осигурена допълнителна 24 часова охрана от СОД към РДВР, и необходимия брой служители, за да отговори на нуждите на всяка компания, проявила интерес към най-добрата фирма в пълното митническо и логистично обслужване на акцизни и други стоки в България. "Планет Шипинг Ейджънт" ЕООД използва автоматизирана система за управление на складовете, интегрирана със софтуера на Агенция Митници. Предстои и откриването на нов акцизен склад, с необходимото обезпечение и отговарящ на всички действащи европейски регламенти и директиви.
 
 
© 2008 Planet Shipping Agent Ltd. All rights reserved!
designed by computer teamуеб дизайн и разработка