"Планет Шипинг" ЕООД е създадена през Септември 1995 година. Регистрирана е в Районен съд гр. Бургас, с основен предмет на дейност - корабно агентиране, чартиране и спедиция, митническо представителство и корабно зареждане. В последствие преминава и към спедиция на контейнери. От края на 1995 г. започва да обслужва предимно контейнери, като извършва и спедицията им.
                
В началото на 1996 г. "Планет Шипинг" ЕООД основно прехвърля дейността си към акцизните стоки, като осигурява митническото представителство и логистиката им през страната до вътрешния пазар, безмитните магазини и съседните на България страни.
 
През 1997 г лицензира първите в страната складове под митнически контрол - временни митнически складове и митнически складове тип 'А' и 'C' за акцизни стоки.
 
От 1997 г до 2002 г "Планет Шипинг" ЕООД обслужва основно фирми, търгуващи с тютюневи изделия и алкохолни продукти с високо и ниско алкохолно съдържание, като осъществява пълно митническо и логистично обслужване, внос, износ, реекспорт и транзит, в и извън територията на България, включително и обезпечение на дължимите държавни вземания с банкова гаранция за транзит, митническо и временно складиране на стоките.
ЗАЩО БУРГАС?
 
Развитието на Транс-Европейския транспортен коридор №8 и неговото продължение на изток, където прераства в ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия) има важно значение за овладяването на развиващите се потенциални пазари на източния бряг на Черно море и страните от Централна Азия, и за превръщането на град Бургас в главно свързващо звено между Стария континент и Средния Изток. Влияние оказва и взетото през 1991 г. решение за разширението на Пристанище Бургас, чрез обособяване и изграждане на т.н. Южна акватория, локално защитена от бъдещия Нов източен вълнолом и съставена от предвидените за изграждане четири основни Терминала, със следната специализация:
 

Терминал №1 - за течни химически продукти, химикали и наливни товари;
Терминал №2 - за насипни товари и генерални товари в източната му зона;
Терминал №3 - за фериботна линия и ро-ро товари;
Терминал №4 - за контейнерни товари и превози;
 
В реализирането на този огромен по своите мащаби проект участват световно известни фирми: по строителната част - японския консорциум Penta Ocean / Mitsubishi JV, а по доставката на претоварното оборудване - австрийския консорциум VAB-Vatech JV.
„Планет Шипинг Ейджънт” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с Договор № BG16RFOP002-2.073-16881-C01 от 14.09.2020 г. по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
 
 
© 2008 Planet Shipping Agent Ltd. All rights reserved!
designed by computer teamуеб дизайн и разработка